Volitatud töötlejad

Töötlemise eesmärk  Andmetöötleja  Registrikood 
Koostöö partner  Tuuliku Autoaed OÜ  12332641 
Isikutuvastus  Veriff OÜ  12932944 
SK ID Solutions AS  10747013 
Registriinfo vahendaja  DataMe OÜ  12818421 
Võlamenetlus ja õigusabi  Finants Inkasso OÜ  12319971 
Tamme Inkasso OÜ  12623462 
Raamatupidamisteenus  Acros Finants OÜ  11517396 
Audiitorteenus  Grant Thornton Baltic OÜ  10384467 
Postiteenus  Eesti Post AS  10328799 
IT-teenus  Telia Eesti AS  10234957 
EID Easy OÜ  14080014 
Lumav Commerce OÜ  11727981 
Äripäev AS 10145981
Maksehäireregistrid  Creditiinfo Eesti AS  10256137 
Krediidiregister OÜ  12400621 
Riiklikud andmeallikad  Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK)  70009770 
Rahvastikuregister, Siseministeerium  70000562 
Pensioniregister, AS Pensionikeskus  14282597