Kaebuste lahendamise kord

1. Kaebuste esitamine
1.1. Kaebused saab esitada suuliselt või kirjalikult.
1.2. Suulisi kaebusi ja ettepanekuid ei registreerita juhul, kui neile ei soovita kirjalikku vastust.
1.3. Suuliselt kaebust või ettepanekut esitava isiku vastuvõtmisest võib keelduda, kui:
◦ esitanud isikut ei ole võimalik kindlaks teha;
◦ puuduvad esitanud isiku sideandmed;
◦ isik ei väljenda oma soove ning neid ei õnnestu küsimuste esitamise abil välja selgitada;
◦ Kui asutus leiab, et esitatud seisukoha, kaebuse või ettepaneku arvestamine, sellele vastamine või soovitud teabe ja selgituse andmine ei ole asutuse pädevuses, teatab ta sellest isikule ning nimetab asutuse või organi, kelle pädevusse küsimus kuulub.
1.5. Kirjalikult esitatavad kaebused esitatakse koduleheküljel oleva formaadi kaudu.
2. Kaebuste lahendamine
2.1. Kirjalikult saabunud ettepanekuid ja kaebusi menetleb ettevõtte juhatus.
2.1. Kirjalikele kaebustele vastatakse kirjalikult esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 kalendipäeva jooksul.
2.2. Vajadusel kaasatakse lahendamisel vastava valdkonna asjatundjad.

Saada meile oma mure