Hinnakiri

Lepingu sõlmimise tasu

 • Järelmaks 3,9% krediidisummast, min 150 EUR, max 300 EUR
 • Kinnisvaralaen 1% krediidisummast, min 250 EUR
 • Autolaen 3,9% krediidisummast, min 150 EUR, max 300 EUR
 • Väikelaen 1,9% krediidisummast, min 30 EUR
 • Ärilaen 1% krediidisummast, min 200 EUR

Laenu ja järelmaksu lepingu muutmine

 • Laenu/ järelmaksu tagastamise tähtaja pikendamine 0,5% krediidisumma jäägilt, min 50 EUR
 • Makse kuupäeva muutmine 50 EUR
 • Maksepuhkuse vormistamine 50 EUR

Muude lepingute tingimuste muutmine:

 • Hüpoteegilepingu või pandilepingu muutmine 95 EUR
 • Käenduslepingu muutmine 50 EUR

Sissenõudmise kulud maksetega viivitusse jäämisel

 • Meeldetuletuse saatmine 5 EUR
 • Sissenõude kulud pärast lepingu lõppemist 30 EUR