Privaatsus

Kliendiandmed on igasugune info, mis on meile oma kliendi kohta teada, näiteks kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed. pangatehingute andmed. Astudes lepingulisse suhtesse Berger Financial Group OÜ-ga (edaspidi krediidiandja) või avaldades tahet sellisesse suhtesse astumiseks, annab klient krediidiandjale nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendi andmetega tehtav toiming (kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, kustutamine, jne).

Berger Financial Group lähtub kliendiandmete töötlemisel kliendiandmete töötlemise põhimõtetest.